TV

Fin2gO a ‘Espai Empresa’ de TV3


FIn2gO ha aparegut a «Espai Empresa», el programa especialitzat en economia i empresa de TV3. L’auge de la comptabilitat col·laborativa està tenint molta repercussió enguany i continuarà durant els següents. L’empresa va ser creada per Jordi Roquet i Esteban Galindo, als quals més tard es va afegir César Lozoya, i compta ja amb tres seus en el territori espanyol.

Fin2gO aparece en ‘Espai Empresa’ de TV3

FIn2gO ha aparecido en «Espai Empresa», el programa especializado en economía y empresa de TV3. El auge de la contabilidad colaborativa está teniendo mucha repercusión este año y continuará durante los siguientes. La empresa fue creada por Jordi Roquet y Esteban Galindo, a los que más tarde se añadió César Lozoya, y cuenta ya con tres sedes en el territorio español.

Ir al contenido